Ασφαλιστικό Πρακτορείο Αδάμ Γιάννης | Α.Μ. 1638 | Ελευθερίου Βενιζέλου 13 19200 Ελευσίνα

Γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση υγείας σήμερα;

Η ασφάλιση υγείας δεν είναι μόνο μια επιλογή συναισθηματική, αλλά μια σημαντική οικονομική απόφαση η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα όπως:

 • Το δημόσιο σύστημα υγείας μειώνει σταδιακά τις παροχές του προς τους ασφαλισμένους του και απαιτείται να συμπληρώνουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται.
 • Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας γίνονται ολοένα και πιο ακριβές και η πρόσβαση σε αυτές, χωρίς ιδιωτική ασφάλιση, είναι πολλές φορές απαγορευτική.
 • Ο τρόπος ζωής μας οδηγεί σε αύξηση των προβλημάτων υγείας όπως καρδιολογικά, εγκεφαλικά και διάφορα είδη καρκίνου που απαιτούν σημαντικές δαπάνες για την αντιμετώπισή τους.
 • Μια σοβαρή ασθένεια ή μια παρατεταμένη νοσηλεία μπορεί να καταστρέψει οικονομικά ένα νοικοκυριό ή να οδηγήσει σε δραματική μείωση των υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων του, αλλάζοντας για πάντα την ποιότητα ζωής της οικογένειας. Ο δανεισμός δεν ήταν ποτέ αλλά και ιδιαίτερα σήμερα η λύση.
 • Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η λύση αλλά ένας άνθρωπος μπορεί να την αποκτήσει μόνο όταν έχει καλή υγεία.

Όταν πια παρουσιάζονται προβλήματα υγείας είναι ουσιαστικά ανέφικτη. Άρα η απόφαση σας για ιδιωτική ασφάλιση δεν πρέπει να μετατίθεται στο μέλλον.

Μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, οι άνθρωποι εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι δεν αναγκάζονται να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το κόστος των λύσεων, όταν η υγεία τους κλονίζεται!

Στο ασφαλιστικό γραφείο Adam Insurance θα δημιουργήσουμε μαζί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για εσάς!

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα σχεδιάζεται πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας!

Ο σχεδιασμός του σωστού πλάνου στην σωστή τιμή θα εξαρτηθεί από ορισμένους παράγοντες όπως:

 • Τις προτιμήσεις σας για ιδιωτικές ή και δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
 • Τα τυχόν υφιστάμενα ασφαλιστικά προγράμματα που ήδη έχετε.
 • Τις ιδιαίτερες δικές σας ή οικογενειακές ανάγκες στην υγεία.
 • Τις προτεραιότητές σας σε ότι αφορά την κάλυψη του κάθε μέλους της οικογένειάς σας.
 • Τις απαιτήσεις σας σε ότι αφορά τα νοσοκομεία στα οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση, το ανώτατο ποσό κάλυψης, τον τύπο δωματίου, το ποσό της δική σας συμμετοχής στο κόστος κ.λπ.
 • Το ύψος των χρημάτων που μπορείτε να διαθέσετε συνολικά για την αγορά του ασφαλιστικού σας προγράμματος.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή! Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τα εργαλεία και τις απαντήσεις για να φτάσουμε μαζί σας γρήγορα στην κατάλληλη απόφαση!

Ποια είναι η διαδικασία

Για να φτιάξουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας για ένα από εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας, πρώτα θα συζητήσουμε για τις ανάγκες της υγείας σας.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα μας δώσετε, θα δημιουργήσουμε 2 ή 3 διαφορετικές λύσεις, για να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει στις καλύψεις αλλά και στις τιμές.

Επίσης εφόσον το επιθυμείτε μπορούμε να σας δώσουμε μία γραπτή πρόταση «ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών» η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι καταναλωτές αγοράζουν την ασφάλιση υγείας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Με τα σύγχρονα προγράμματα υγείας διασφαλίζεται το δικαίωμα σας στο να έχετε την ασφάλιση υγείας που σας ταιριάζει και όχι ένα έτοιμο προϊόν που μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.

Μπορούμε  επίσης να σας  βοηθήσουμε να δείτε  και άλλα ασφαλιστικά πλάνα, να εξασφαλίσουμε τρόπους ώστε η ασφάλιση που θα επιλέξετε από έτος σε έτος θα συνεχίσει ανταποκρίνεται στον σκοπό της και να σας συμβουλεύσουμε για τις τροποποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε μαζί, αν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο παιδί στο οικογενειακό συμβόλαιο ή αν θέλετε να αλλάξετε τις καλύψεις σας και για οικονομικούς λόγους.