Ασφαλιστικό Πρακτορείο Αδάμ Γιάννης | Α.Μ. 1638 | Ελευθερίου Βενιζέλου 13 19200 Ελευσίνα

Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: πόσο σημαντική είναι τελικά;

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ;

Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι σήμερα  πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή, με τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες να μειώνουν συνεχώς τα επίπεδα της παρεχόμενης υγείας.

Οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις συνεχείς περικοπές που συντελούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και του δημοσιονομικού ελλείμματος, σταδιακά  υποβαθμίζουν τις παροχές του και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του. Οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της καθημερινότητας και τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Στις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει τα κενά της κρατικής κοινωνικής ασφάλισης, να αναβαθμίσει τις παροχές της και να λειτουργήσει παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτήν. Την αναντίρρητη αυτή ανάγκη καλύπτουν σήμερα οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με πληθώρα προσιτών προγραμμάτων για κάθε πολίτη. Τα οφέλη που απορρέουν είναι πολλαπλά:

  • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
  • Αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας
  • Πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών
  • Υπεύθυνη και αποτελεσματική θεραπεία
  • Πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδου
  • Πολιτισμένες και ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας

Με την ιδιωτική ασφάλιση  υγείας κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες, μπορεί να «χτίσει» ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, στα μέτρα του.

Με τα σύγχρονα προγράμματα υγείας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο συμβόλαιο για ολόκληρη την οικογένεια σας, για πρώτη φορά, μόνο με όσα έχει πραγματικά ανάγκη το κάθε μέλος της, ξεχωριστά.

Τα προγράμματα αυτά  περιλαμβάνουν διάφορες ενότητες καλύψεων, τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε. Επιπλέον η κάθε ενότητα καλύψεων σας προσφέρει πρόσθετες επιλογές.

Θα συζητήσουμε μαζί σας τις προσφερόμενες επιλογές συνολικά και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ασφάλισής σας, καλύπτοντας τις ανάγκες σας, σε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.