Ασφαλιστικό Πρακτορείο Αδάμ Γιάννης | Α.Μ. 1638 | Ελευθερίου Βενιζέλου 13 19200 Ελευσίνα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων

Είναι γεγονός πως κάθε επιχείρηση – ανεξαρτήτως μεγέθους – που βλέπει μακροπρόθεσμα, θα έπρεπε να φροντίζει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες στιγμές. Παρά τον προγραμματισμό και όλα τα μέτρα που λαμβάνει, κάθε επιχείρηση μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με διάφορα έκτακτα γεγονότα, τα οποία μπορεί να επιφέρουν δυσάρεστες συνέπειες στα οικονομικά της.

Ενώ κάθε επιχείρηση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις, λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις είναι πλήρως καλυμμένες με ασφαλιστικό συμβόλαιο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση καθημερινά είναι πολλές, ειδικά αυτή την περίοδο με όλους τους περιορισμούς που ζήσαμε λόγω της πανδημίας. Οι οικονομικές δυσκολίες μιας επιχείρησης είναι περισσότερες από ποτέ αλλά ιδιαίτερα σε μια δύσκολη συγκυρία οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ασφαλισμένες, ώστε να μπορούν να καλυφθούν έναντι κάποιων βασικών κινδύνων ή ακόμα και να επιλέξουν πλήρη ασφάλεια, η οποία θα τους προσφέρει πληθώρα καλύψεων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να καλυφθούν από έκακτα γεγονότα που μπορεί να επιφέρουν δυσάρεστες συνέπειες στα οικονομικά τους. Κίνδυνοι όπως κλοπή/ληστεία διαταράσσουν το ασφαλές περιβάλλον μιας επιχείρησης, όπως επίσης καλό είναι να μην παραβλέπονται και διάφορες ζημιές από τυχαία γεγονότα όπως θράυση κρυστάλλων ή θραύση επιγραφών. Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η ασφάλιση από φυσικές καταστροφές. Καλύψεις έναντι των κινδύνων μιας φωτιάς, μια πλημμύρας ή ενός σεισμού εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης μετά από το συμβάν. Συμπληρωματικά, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ειδικό επίδομα σε περίπτωση που επιχείρηση διακόψει τη λειτουργία της, να καλυφθούν τα έξοδα φύλαξης του περιεχομένου της επιχείρησης και άλλες παρόμοιες καλύψεις.

Η ασφάλιση για ακραία φαινόμενα, όπως επίσης και η ασφάλιση των εργαζομένων, βρίσκονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό στη χώρα μας. Παρόλα αυτά είναι καλύψεις πολύ σημαντικές, τις οποίες καμία επιχείρηση δεν θα έπρεπε να αποφεύγει καθώς κάθε ασφαλιστική κάλυψη αποφέρει σιγουριά και βοήθεια σε κάθε επιχείρηση για κάθε δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίζει.

Με το πέρασμα των χρόνων οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση δεν είναι ίδιοι με αυτούς που υπήρχαν στο παρελθόν. Απαιτείται να υπάρχουν καλύψεις, οι οποίες να εναρμονίζονται με τα νέα δεδομένα κινδύνων. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κινδύνους που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας (εφόσον έχετε μια επιχείρηση) και να επανασχεδιάσετε τα ασφαλιστικά συμβόλαια των επιχειρήσεών σας ή να έρθετε σε επαφή με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, ώστε να είστε ενήμεροι για τις καλύψεις των συμβολαίων σας.

1.  Προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Υπάρχει επείγουσα προσθήκη καλύψεων έναντι κυβερνοεπιθέσεων, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα είναι απροστάτευτες. Η αύξηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), η ψηφιοποίηση των συναλλαγών αλλά και γενικά η εξελιξη της εμπορικής δραστηριότητας οδηγούν στην άμεση αυτή κάλυψη στις επιχειρήσεις σας.
2.  Κλιματική αλλαγή. Οι καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις, ειδικά αφού το ποσοστό των καλύψεων αυτών από επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι αρκετά μικρό. Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη την κάλυψη αυτή, θα έπρεπε να επανυπολογίσουν προσεκτικά τις καλύψεις, να τις αξιολογήσουν και να μειώσουν τις απαλλαγές, όπως επίσης να αναλύσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις και να συμπεριλάβουν την κάλυψη του σεισμού, αν δεν υπάρχει ήδη στο συμβόλαιό τους.
3.  Απώλεια κερδών. Οι πάγιες δαπάνες μιας επιχείρησης δεν σταματούν όταν διακόπτονται οι εργασίες μιας επιχείρησης λόγω κάποιου κινδύνου. Συχνές ελλείψεις στα συμβόλαια είναι η κάλυψη δαπανών αλλά και η απώλεια κερδών.
4.  Λάθη διοίκησης. Ο σχεδιασμός προστασίας είναι απαραίτητος σε κάθε σύγχρονο ασφαλιστικό πρόγραμμα, καθώς οι ζημιές που προκαλούνται από λάθη ή παραλείψεις διοικητικών/στελεχών είναι ένα ευρύ πλαίσιο απειλών.
5.  Υπασφάλιση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει να επικαιροποιήσουν τα συμβόλαιά τους, καθώς τους τελευταίους μήνες υπάρχει σημαντική αύξηση των κατασκευαστικών κοστολογίων. Ιδιαίτερα σημαντικό στα συμβόλαια αυτά είναι να υπολογίζεται η παλαιότητα, να υπάρχει πρόβλεψη αντικατάστασης σε αξία καινούριου αλλά και να προστίθεται ο όρος προστασίας κατά της υπασφάλισης.

Είναι κατανοητό πως η ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν σημαίνει και πλήρης εξασφάλιση μιας επιχείρησης. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον η επιλογή του κάθε επαγγελματία θα κρίνει το πώς θα επηρεαστεί σε μια κρίσιμη στιγμή. Όλοι οι επιχειρηματίες θα έπρεπε να συμβουλεύονται τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο, ώστε να τους παρέχει επαρκή ανάλυση των κινδύνων της επιχείρησης, το σωστό πλάνο και το βέλτιστο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Έτσι η επιχειρηματική προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα και ο επαγγελματικός σχεδιασμός από έμπειρους συμβούλους μπορεί να καλύψει οτιδήποτε απειλεί τον επιχειρηματία.