Ασφαλιστικό Πρακτορείο Αδάμ Γιάννης | Α.Μ. 1638 | Ελευθερίου Βενιζέλου 13 19200 Ελευσίνα

Ασφάλεια Υγείας & Ζωής

Πλεονεκτήματα με τα σύγχρονα προγράμματα υγείας

Επιπλέον πλεονεκτήματα με τα σύγχρονα προγράμματα υγείας Μπορείτε να πάρετε  μόνο τις καλύψεις και τις υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας απαιτήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές λύσεις για κάθε μέλος της οικογένειάς σας, σ' ένα συμβόλαιο. Η δυνατότητα επιπλέον επιλογών μέσα σε κάθε κατηγορία προγράμματος διευκολύνει τη δημιουργία ενός

Διαβαστε περισσοτερα

Γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση υγείας σήμερα;

Η ασφάλιση υγείας δεν είναι μόνο μια επιλογή συναισθηματική, αλλά μια σημαντική οικονομική απόφαση η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα όπως: Το δημόσιο σύστημα υγείας μειώνει σταδιακά τις παροχές του προς τους ασφαλισμένους του και απαιτείται να συμπληρώνουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας γίνονται ολοένα

Διαβαστε περισσοτερα

Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: πόσο σημαντική είναι τελικά;

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ; Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι σήμερα  πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή, με τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες να μειώνουν συνεχώς τα επίπεδα της παρεχόμενης υγείας. Οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις συνεχείς περικοπές που συντελούνται λόγω της οικονομικής

Διαβαστε περισσοτερα